W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +

„UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE SĄ WAŻNE, CZYLI OD TEORII DO PRAKTYKI W SZKOLE”

 

            W dniach 14-18.11.2017 odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus+. Nauczyciele  odwiedzili niewielkie miasteczko Nijkerk, położone około 40 km na północny zachód od Utrechtu. Wzięło w nim udział 8 nauczycieli z  Grecji, Włoch, Rumunii i Polski oraz 9 nauczycieli z Holandii.

Szkoła Accent w Nijkerk jest szkołą, z którą współpracowaliśmy w pierwszym międzynarodowym projekcie Comenius „Wielowyznaniowe oblicze Europy” w latach 2011 – 2013. Jest to szkoła specyficzna, ponieważ chodzą do niej uczniowie z trudnościami w przyswajaniu wiedzy teoretycznej. Budynek jest bardzo duży i przestrzenny biorąc pod uwagę, że uczy się w niej tylko około 250 uczniów. Jednakże  ta przestrzeń jest tu bardzo potrzebna – uczniowie bowiem mają aż 50% zajęć praktycznych, czyli uczą się szyć, gotować, uczą się też obróbki drewna i metalu. Szkoła ma świetne zaplecze sportowe, trzy sale gimnastyczne bardzo dobrze wyposażone. Jest tu również studio nagrań, w którym  uczniowie uczą się montować filmy. Jest to szkoła protestancka, panuje w niej bardzo przyjazna atmosfera, nauczyciele starają się pomóc uczniom wybrać właściwą drogę i pomagają w znalezieniu pracy. Widać, że uczniowie czują się tu bardzo dobrze.

W czasie spotkania :

– Nauczyciele zostali oprowadzeni po szkole przez uczniów.

– Pokazane zostały prezentacje szkół partnerskich.

– Nauczyciele omówili dokładnie harmonogram działań na pierwszy rok projektu.

– Zostały ustalone daty kolejnych spotkań.

– Omówione zostało następne spotkanie we Włoszech.

– Projekt został zarejestrowany na stronie etwinning, nauczyciele zostali przeszkoleni         jak się posługiwać tą stroną.

– Nauczycielka z Włoch zaprezentowała wspólną stronę projektową i pokazała, jak    możemy ją współtworzyć.

– Nauczyciele ułożyli wspólną ankietę ewaluacyjną sprawdzającą wiedzę o krajach partnerskich

– Koordynatorzy pokazali w jaki sposób pracować z Mobility tool.

– Przedyskutowano jak zorganizować ostatnie spotkanie, w związku z rezygnacją Turcji z udziału w projekcie.

Atrakcją spotkania były wycieczki i zwiedzanie okolic Nijkerk. Mięliśmy okazję odwiedzić :

  1. Amersfoort – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, wejście na wieżę kościoła i wejście wewnątrz murów obronnych.
  2. Restaurację, prowadzoną przez niepełnosprawnych.
  3. Wioskę rybacką Spakenburg, wizyta w muzeum.
  4. Wiatrak holenderski.

Informacje o projekcie znajdują się w zakładce – Uczniowie – projekty edukacyjne.

Opracowała: Anna Nowaczyk