Projekty edukacyjne 2023/2024

Projekty edukacyjne 2022/2023

Projekty edukacyjne 2021/2022

Projekty edukacyjne 2019/2020

Projekty edukacyjne 2018/2019

Projekty edukacyjne 2017/2018:

Projekt Comenius: Tradycyjna sztuka, rękodzieło i sport przeciwko przemocy w szkole

Projekt Comenius: Wielowyznaniowe Oblicze Europy

Inne projekty edukacyjne