Godziny pracy

 

Piotr Wallas                                                                                                      Klaudia Jakubek
pedagog                                                                                                            pedagog

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:00-15:00                                                                                       Wtorek: 8:55-16:55
Środa: 7:00-15:00                                                                                          Środa: 7:45-15:45
Czwartek: 7:00-14:00                                                                                   Czwartek: 8:00-16:00
                                                                                                                         Piątek: 7:10-15:10

 

Małgorzata Boińska 
pedagog

Poniedziałek: 7:00-13:00

Środa: 7:00-13:00

Czwartek: 9:00-15:00

Piątek: 8:00-14:00

                                                                             

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu

Dane teleadresowe:

ul. Józefa Chociszewskiego 56
60-261 Poznań

Telefon:61 852 85 58

E-mail:sekretariat@ppp2poznan.pl

strona internetowa: https://www.ppp2poznan.pl

 

  1. Ważne numery telefonów:

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;

800 100 100 – telefon w sprawie bezpieczeństwa dzieci;

801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

509 111 508– Punkt Interwencji Kryzysowej – całodobowy

801 615 005 – Zespół Dyżurnet.pl

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania – Rzecznik Praw Dziecka – całodobowo, bezpłatnie dla dzieci i młodzieży

509 913 992 – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

 

  1. Egzamin ósmoklasisty 

OKE Poznań:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm – informacje na temat egzaminu ósmoklasisty:

– próbne arkusze

– wyniki egzaminów (ogólne)

– informatory

– procedury organizacji (w tym aktualne dostosowania warunków i form)

 

Jak sprawdzić wynik egzaminu ósmoklasisty?

  1. Logujemy się w systemie ZIU (https://ziu.gov.pl/login). W polach: „login” i „hasło” wprowadzamy dane podane wcześniej przez dyrektora szkoły.
  2. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą, np. „egzamin ósmoklasisty”.
  3. W tym momencie powinny się pokazać procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy wybrać egzamin z danego przedmiotu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU sprawdzimy, logując się na indywidualne konta uczniów. Dane do logowania udostępnia uczniom szkoła.