pdf_iconStatut szkoły

pdf_iconProgram wychowawczo-profilaktyczny  profilaktyki

pdf_iconPlan pracy wychowawczej

pdf_iconWewnątrzszkolne Zasady Oceniania

pdf_iconPunktowy System Oceniania (WSO zał. nr 1)

pdf_iconPrzedmiotowe Zasady Oceniania

Zasady współpracy w Katolickiej Szkole Podstawowej (WSO zał. nr 2)pdf_icon