Regulamin Rady Rodziców

Planowane zebrania Rad Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

· 13.09.2023, śr g.17:00

· 29.11.2023, śr g.17:00

· 20.03.2024, śr g.17:00

· 27.05.2024, pn g.17:00

 

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący – Pałgan Piotr

Zastępca przewodniczącego/Sekretarz – Grygiel Monika

Skarbnik – Szczepaniak Agnieszka

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na

konto Rady: 35 1090 1362 0000 0001 0911 7083

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za fundusze przekazane na rozwój naszej szkoły.