Regulamin Rady Rodziców

Skład przedstawicieli Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący – Pałgan Piotr

Zastępca przewodniczącego- Grygiel Monika

Skarbnik -Szczepaniak Agnieszka

Sekretarz –

 

1a –

Rakowska Aleksandra – Zastępca

1b –

Łosiak Magdalena – Przewodnicząca

2a –

Wieradzka- Pilarczyk Anna – Zastępca

2b –

3a –

Wójcik Jan – Zastępca

3b –

Ciesielski Piotr – Zastępca

4a –

Górska Magdalena – Przewodnicząca
Dębski Stanisław – Zastępca
Kotz Aleksandra – Skarbnik
4b –
Pałgan Piotr – Przewodniczący
Mrówczyńska Agnieszka – Zastępca

5a –

5b –

6a –

Raus Magdalena – Zastępca
6b-
Pawlak Karolina – Zastępca

7a –

Romel-Mróz Agnieszka – Przewodniczący

7b –

8a –

Roszyk-Kowalska Gabriela – Przewodnicząca

adres mailowy rady rodziców: radarodzicow@dobrasp.pl

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady:
35 1090 1362 0000 0001 0911 7083

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za fundusze przekazane na rozwój naszej szkoły.

Zebrania Rady Rodziców odbywają się zawsze przed zebraniami szkolnymi o godz. 16.00.