Nasza szkoła jest koedukacyjną szkołą publiczną (niepłatną), którą prowadzi Archidiecezja Poznańska. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2007 r. W trzech klasach pierwszych uczyło się wtedy 68 uczniów, na dzień dzisiejszy jest ich ponad 380.

Siedziba szkoły podstawowej  mieści się przy ul. Głogowskiej 92, w dzielnicy Łazarz, naprzeciwko kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej.

Czym różni się nasza szkoła od innych?
Przymiotnik „katolicka” niewątpliwie zobowiązuje. Nasza szkoła nie ma kojarzyć się ze zwiększeniem liczby godzin lekcji religii. „Katolickość” prezentowana przez nas oznacza profesjonalizm, czyli dobre wykonywanie tego, co do nas należy: uczenia, wychowywania i opieki. Uczenie to dobre, twórcze i efektywne przekazywanie wiedzy i stymulowanie do jej pogłębiania; wychowanie odbywa się w oparciu o wartości wynikające z Ewangelii, które są wpisane w kulturę chrześcijańską i które współtworzyły przez wieki historię naszego narodu; opieka oznacza indywidualizm, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dobrych warunków do nauki.

Zapraszamy Was do włączenia się w naszą szkolną społeczność.

Dyrektor ks. Piotr Kuś