Sprzątanie Świata

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Piątek 20 września upłynął nam pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.

Przygotowując się do dnia sprzątania świata, od początku roku, we wszystkich klasach odbyły się lekcje biologii na temat prawidłowego segregowania odpadów oraz testy sprawdzające wiedzę z tego zakresu. Uczniowie słusznie zauważyli, że nasze prawidłowe postępowanie z odpadami wytwarzanymi w domach i w szkole ma ogromny wpływ na czystość środowiska w naszym otoczeniu. Do tego potrzebna jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

Dzięki pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania nasi uczniowie zostali wyposażeni w worki i rękawice. Uczniowie klasy 4a, 7b oraz członkowie Szkolnego Koła Przyrodniczego uczestniczący w 26 poznańskiej akcji Sprzątania Świata uporządkowali park Kasprowicza oraz okoliczne ulice: Jarochowskiego, Sczanieckiej, Niegolewskich, Stablewskiego, Potworowskiego, Kasprzaka, Bogusławskiego i Morawskiego.

Opracowała: Patrycja Nowak