Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce! Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić.

W dniach 5 – 8 lutego 2013 roku nauczyciele – informatycy przy wsparciu  wychowawców przeprowadzili krótkie szkolenia – lekcje, których głównych celem było uświadomienie naszym wychowankom zagrożeń wynikających z użytkowania nowoczesnych technologii, a w szczególności z dostępu do Internetu oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny, szkoły czy Policji, a także na stronie helpline.org.pl lub pod tel. 800 100 100.

Nauczyciele prowadzący zajęcia mieli możliwość skorzystania z fachowej literatury oraz licznych filmików instruktażowych. W tym tez czasie przedstawiciel Rady Pedagogicznej uczestniczył w konferencji szkoleniowej w ramach programów: „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” oraz „Dziecko pod parasolem prawa”.
Podstawową tematyką konferencji były:

  • przestępstwa i patologie związane z cyberprzemocą, procedury postępowania wobec sprawcy i ofiary;
  • piractwo komputerowe i audio – video, ryzyko konsekwencji prawnych, zasady prawidłowego zabezpieczania dowodów;
  • niebezpieczne zjawiska związane z działalnością grup psychomanipulacyjnych i subkultur werbujących poprzez Internet, charakterystyka zjawiska i metody działania;
  • zachowania samobójcze wśród nastolatków, – co pcha ich do desperackiego kroku.

Pozyskane na konferencji materiały udostępniono nauczycielom uczącym w naszym gimnazjum.
Duże zainteresowanie tematyką CYBERPRZEMOCY jak i skala zjawiska wskazują na konieczność ponowienie podobnych spotkań w 2014 roku.

opracował: Marian Chmielowski