W dniach 28.02. – 02.03.2014 w Poznaniu miały miejsce kolejne Targi Edukacyjne – czyli prezentacja publicznych i prywatnych, polskich i zagranicznych, szkół i uczelni oraz innych placówek dydaktycznych, działających na różnych poziomach nauczania. Nie po raz pierwszy i nasze szkoły – Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz – włączyły się w to ciekawe przedsięwzięcie. Targi, dzięki połączeniu możliwości, jakie daje profesjonalna infrastruktura wystawiennicza z fantazją nauczycieli i uczniów prześcigających się w pomysłach na promocję swojej placówki, sprzyjają nawiązywaniu przyjaznych kontaktów, a nierzadko i ułatwiają młodym ludziom podjęcie wyboru przyszłej drogi kształcenia. Stoiska naszego Gimnazjum oraz Liceum również zachęcały do zapoznania się z ofertą nauczania poprzez film, prezentację, ulotki czy barwne fotografie z różnych wydarzeń szkolnych; najcenniejszą jednak wymianę doświadczeń umożliwiały bezpośrednie rozmowy
zainteresowanych z przedstawicielami nauczycieli i uczniów. Hasło tegorocznych Targów brzmiało: „Uczymy się przez całe życie” – i chyba rzeczywiście promując szkołę warto sobie co roku tę prawdę przypominać.

opracowała: Joanna Tritt