Miejsca etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego:

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW I KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Do finału  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 42 punkty.

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum 

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego po ogłoszeniu wyników konkursu istnieje możliwość wglądu do prac .

Prawo wglądu do ocenionej pracy mają:

– uczniowie uczestniczący w konkursie w obecności swoich rodziców (po okazaniu legitymacji i dowodu osobistego),

– rodzice uczestników konkursu (po okazaniu dowodu osobistego).

Termin wglądu prac po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat szkoły

 Tel. 61 66 22 429  

Poniedziałek 14.00-16.00

Wtorek 14.40- 16.40

Środa 14.30 – 16.30