• ŚWIETLICA

Karta zgłoszenia do świetlicy

Jednorazowe oświadczenie o samodzielnym wyjściu ze świetlicy

Jednorazowe upoważnienie do odbioru ze świetlicy

Stałe oświadczenie o samodzielnym wyjściu ze świetlicy

Stałe upoważnienie do odbioru ze  świetlicy